Cursus Koorzanger

Deze cursus niet compleet. Via het contactformulier kunt u de complete cursus GRATIS aanvragen.

Wat elk koorlid zou moeten weten.

Op deze pagina’s staan algemene dingen zoals ik ze vaak op mijn eigen repetities gebruik en die ik ter wille van de leesbaarheid zo beknopt mogelijk beschreven heb.

In de (complete) versie staan rechts de onderwerpen van deze ‘cursus’.  Door op het onderwerp van uw keuze te klikken komt u bij het desbetreffende hoofdstuk. Het is niet nodig om de hoofdstukken in deze volgorde te lezen. Op sommige plaatsen staan woorden gekleurd en vet en onderstreept. Door hier op te klikken kunt u nog meer over dat betreffende onderdeel lezen.

Alle onderwerpen zijn be-, en geschreven voor de gemiddelde amateur zanger/es.
Met amateur bedoel ik de koorzanger, die voor zijn plezier deze hobby beoefent; wel meer zou willen weten van het zingen maar nog net geen tijd / zin / geld / of moed heeft gehad om zangles te nemen.
(De benaming amateur is dus absoluut niet denigrerend bedoeld!)

Ik gebruik steeds de benaming zanger, dirigent enz. in de manlijke vorm omdat deze woorden korter zijn dan de vrouwelijke variant en absoluut niet als voorkeur behandeling voor mannen.

Mocht u een specifiek probleem, of nog een, hier niet beantwoordde vraag hebben of een andere op- of aanmerking hebben, dan kunt u mij mailen. (info@aukjebroekema.com)
Ik zal dan (proberen) uw vraag alsnog persoonlijk te beantwoorden.

Op- of aanmerkingen over deze website / cursus zijn van harte welkom.

Hoofdstukken hier te lezen:

  1. de houding
  2. de ademhaling
  3. het zingen
  4. de repetitie

De complete inhoudsopgave:

Intro……………………………. blz. 2
Houding…………………….. blz. 4
staan……………………………. blz. 4
zitten…………………………… blz. 4
. . . . ?…………………………… blz. 5
Ademhaling………………. blz. 6
longen………………………… blz. 6
neus……………………………. blz. 6
mond…………………………. blz. 6
buik……………………………. blz. 7
flanken………………………. blz. 7
ademsteun…………………blz. 7
Zingen………………………..blz. 8
snel……………………………. blz. 8
langzaam………………….. blz. 8
hoog……………………………blz. 8
laag……………………………. blz. 8
Repetitie……………………………….. blz. 9
stemtest (formulier)………………blz. 9   (18)
gebruiksaanwijzing (form.)… blz. 9   (20)
inzingen…………………………………. blz. 9   (21)
koorscholing…………………………. blz. 9   (21)
pauze ……………………………………..blz. 10 (22)
Koortradities
……………… blz. 11
te laat komen…………….. blz. 11
pauzes…………………………. blz. 11
de buren……………………… blz. 11
kletsen…………………………. blz. 12
leuke stukken……………… blz. 12
optreden……………………… blz. 13
De dirigent ………………… blz. 14
wat doet hij…………………. blz. 14
wat doet hij niet…………. blz. 14
problemen…………………… blz. 14
Bestuur………………………… blz. 16
voorzitter ……………………. blz. 16
penningmeester…………. blz. 16
secretaris……………………… blz. 16
bestuursleden……………… blz. 16
commissies…………………… blz. 17  +   muziekcommissie ……………blz. 23
koorleden……………………… blz. 17
contributie …………………… blz. 17